Izbori zastupnika u Hrvatski sabor 2020., Ostvarivanje biračkog prava korisnika usluge smještaja i organiziranog stanovanja u sustavu socijalne skrbi