Poziv za prijavu za financijsku potporu projektima udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika

OBJAVLJENO: 23.6.2016.

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu projektima udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.500.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 23. srpnja 2016. godine.
OBJAVLJENO: 14. listopada 2016.

U skladu s Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu projekata i programa udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika, Ministarstvo socijalne politike i mladih objavljuje Privremene liste projekata i programa predloženih za financiranje koji su rangirani prema broju bodova te prema prijavljenim prioritetnim područjima: 1. Resocijalizacija ovisnika i 2. Rehabilitacija/tretman u terapijskim zajednicama.
 
OBJAVLJENO: 14. studenog 2016.
Objava Odluke o raspodjeli financijskih sredstava
 
DATUM OBJAVE: 10. studenog 2017.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga u području rehabilitacije ovisnika za 2017. godinu