Nagrada za promicanje prava djeteta

Slika /vijesti2016/Djecja prava 1m.jpg

Ministarstvo socijalne politike i mladih, radi dodjele 'Nagrade za promicanje prava djeteta', poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i za Nagradu za životno djelo

Ministarstvo socijalne politike i mladih, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2016. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i za Nagradu za životno djelo.
Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno od 28. rujna do 13. listopada 2016. godine.

Pisane vijesti