Svjetski dan beskućnika

Slika /vijesti2016/Beskucnici1.jpg

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatska mreža za beskućnike organizirali su Konferenciju o beskućništvu

ZAGREB, Nadbiskupski pastoralni institut, 10. listopad 2016. - U povodu Svjetskog dana beskućnika koji se obilježava 10. listopada, u sklopu 10. Nacionalnog susreta za beskućnike, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatska mreža za beskućnike organizirali su Konferenciju o beskućništvu. Konferencija se održala u Zagrebu, 10. listopada 2016. godine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, Kaptol 29a, pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba, uz financijsku potporu Grada Zagreba i Ministarstva socijalne politike i mladih.Svrha je konferencije upoznavanje šire javnosti o problemima beskućništva i izazovima s kojima se svakodnevno suočavaju ove osobe, te upoznavanje s programima skrbi u zemljama Europske unije. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, akademske zajednice, organizacija civilnog društva, prihvatilišta/prenoćišta za beskućnike, centara za socijalnu skrb i dr.
Važećim zakonom o socijalnoj skrbi propisana je definicija pojma beskućnik kao osobe koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja. Tijekom pretpristupnih pregovora u sklopu JIM-a (Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju, 2007. godina) prvi je puta naglasak stavljen na skrb o beskućnicima, sa svrhom javne osviještenosti o kompleksnosti ovog područja uopće, nakon čega je ovaj pojam uveden u naše zakonodavstvo 2011. godine.
Zakonom je propisano da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svojem području. S tim u vezi veliki gradovi i gradovi sjedišta županija u svom proračunu osiguravaju sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćištima za beskućnike. Radi bolje suradnje na području skrbi o beskućnicima, imenovani su koordinatori u županijama i većim gradovima.
Upravo je o ulozi lokalne zajednice i potrebi koordinacije s ciljem suzbijanja siromaštvima, a time i beskućništva kao jednog od najekstremnijih oblika siromaštva, govorio i zamjenik ministrice gospodin Ante Babić koji je pozdravio skup u ime Ministarstva socijalne politike i mladih.
Spomenuo je da u Republici Hrvatskoj djeluje ukupno 15 prihvatilišta i prenoćišta u kojima je smješten 391 korisnik (na dan 31. prosinca 2015.) , iako se procjenjuje da je broj beskućnika znatno veći.
Gospodin Babić istaknuo je da Ministarstvo socijalne politike i mladih putem natječaja za prijavu projekata kontinuirano potiče širenje mreže socijalnih usluga za socijalno osjetljive skupine, uključujući beskućnike (ESF), kao i osiguranje prehrane i osnovnih životnih potrepština za osobe u riziku od siromaštva, uključujući beskućnike (FEAD). Ove je godine prvi puta omogućeno financiranje trogodišnjih programa (iz lutrijskih sredstava) udruga koje pružaju usluge vezane uz skrb o beskućnicima (programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnika u lokalnoj zajednici - dnevni boravci, stambene zajednice, integracija u život zajednice, podrška pri zapošljavanju, razvoj novih vještina beskućnika.
U sklopu konferencije održana su predavanja o relativnom i ekstremnom siromaštvu u Hrvatskoj, beskućništvu u programima i praksi Europske unije, beskućništvu u Sloveniji i Hrvatskoj,  kao i radionice s temom prevencije i integracije beskućništva.

Pisane vijesti