Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini

OBJAVLJENO: 19. travnja 2017. godine

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini kojim poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Prijava na Poziv vrši u sustavu www.financijskepodrske.hr pod nazivom Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima - 2017.

Molimo prijavitelje da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!
 
OBJAVLJENO: 27. travnja 2017.

Izmjena natječajne dokumentacije

Sukladno odredbama članka 12. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), mijenja se natječajna dokumentacija Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini.

U Uputama za prijavitelje u točki C) Dodatna dokumentacija, pod stavkom naziva "Prilikom pripreme natječajne dokumentacije važno je znati", mijenja se točka 4 i sada glasi: "udruga u sklopu natječajne dokumentacije mora dostaviti Financijski plan i program udruge za 2017. godinu". Točka 5 se briše.

Upute za prijavitelje sa svim navedenim izmjenama nalaze se u privitku.
 
OBJAVLJENO: 11. svibnja 2017. godine

Najčešća pitanja i odgovori
 
OBJAVLJENO: 5. rujna 2017.

Obavijest o privremenim rezultatima Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini
 
OBJAVLJENO: 10. listopada 2017.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini