ESF - Odluka o financiranju za projekte usluge osobne asistencije

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg

Dana 15. ožujka 2017.  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o financiranju za prvu grupu projekata koji su uspješno prošli sve faze procesa dodjele u okviru otvorenog trajnog Poziva  ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom''  UP.02.2.2.02.  u sklopu Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014. – 2020., Europski socijalni fond

kupna raspoloživa vrijednost financijske omotnice u okviru ovog Poziva iznosi 115.000.000,00 kn. Odluka o financiranju odnosi se na prvu grupu od 44 projekta ukupne vrijednosti od 63.874.445,49 kn, te se i nadalje planira donošenje financijskih odluka do kraja mjeseca ožujka 2017. 
Sva dokumentacija  je dostupna za preuzimanje na sljedećoj poveznici:  http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1312
 

Pisane vijesti