Održana javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

  • Slika /Vijesti2017/20170707_101554.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U petak, 07. srpnja 2017. godine u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održana je javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Uvodnim govorom javnu raspravu otvorila je gđa Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U javnoj raspravi sudjelovali su dr. sc. Dubravka Šimonović, posebna izvjestiteljica UN-a o nasilju nad ženama, gđa Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda RH i stručnjakinja iz područja zaštite od nasilja u obitelji kao moderatorica skupa te predstavnici i predstavnice nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa koje djeluju u cilju zaštite ljudskih prava i prava žena žrtava nasilja.
 
Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji sastavljena je u Istanbulu 11. svibnja 2011. godine i otvorena za potpisivanje državama članicama Vijeća Europe te državama nečlanicama koje su sudjelovale u njezinoj izradi i Europskoj uniji.
 
Republika Hrvatska je dana 22. siječnja 2013. godine potpisala Konvenciju čime je iskazala svoj interes i pridružila se naporima međunarodne zajednice, poglavito državama članicama Vijeća Europe i Europske unije, kako bi se na ovom području učinili daljnji napori i još odlučnije formulirala odlučnost država u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija predstavlja pravni okvir za daljnju dogradnju zakonodavno-pravnog okvira potrebnog za učinkovitu prevenciju te progon i kažnjavanje počinitelja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sukladno svom djelokrugu rada i nadležnostima, kao ključno državno tijelo u području zaštite od nasilja u obitelji pokretač je i nositelj postupka ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
 
Radna skupina osnovana pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a sastavljena od predstavnika/ca nadležnih državnih tijela, znanstvene institucije, nezavisne stručnjakinje i nezavisne aktivistice te predstavnika/ca organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa izradila je Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije.
 
Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije jedna je od aktivnosti u procesu ratifikacije, a provodi se tijekom javnog savjetovanja na Središnjem državnom portalu e-savjetovanje. 

Pisane vijesti