Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017. godinu

Datum objave: 21. srpnja 2017

Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017. godinu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.
Pozivaju se udruge usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose podršci obitelji te promicanju i zaštiti prava djece sukladno ovom Pozivu.

Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava www.financijskepodrske.hr do 21. kolovoza 2017. godine u 12 sati.

Molimo sve prijavitelje da posebnu pažnju obrate na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!
 

Datum objave: 21. kolovoz 2017.

Mijenja se rok za prijavu na Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017. godinu te se isti produljuje do 25. kolovoza 2017.
Slijedom navedenog, izmijenjene su Upute za prijavitelje te Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017. godinu te se u skladu s time, dana 21. kolovoza 2017. objavljuje izmijenjena natječajne dokumentacija za prijavu na Poziv.
 
Datum objave: 13. listopada 2017.

Privremeni rezultati Poziva za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017. godinu
 
Datum objave: 10. studenog 2017.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017. godinu