Info radionica u Karlovcu

Slika /Logotipovi/EuropskiFondZaNajpotrebitije.jpg

Info radionica za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ (školska godina 2017. - 2018.) bit će organizirana 21. rujna 2017. godine u Karlovcu, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ – Ilirska dvorana, Ljudevita Šestića 1. 

Predviđeno trajanje radionice je od 10.00 do 14.00 sati.
 
Info-radionica u Karlovcu bit će organizirana za potencijalne prijavitelje iz slijedećih županija, a koje su sukladno Pozivu određene kao prihvatljive za financiranje: Koprivničko-križevačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske, Krapinsko-zagorske,  Varaždinske i Zagrebačke županije.
 
Broj sudionika na informativnoj radionici je ograničen te se može prijaviti po jedan predstavnik prijavitelja i po jedan predstavnik partnera. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 19. rujna 2017. do 12 sati. Prijave zaprimljene nakon tog vremena uzet će se u obzir isključivo u slučaju nepopunjavanja predviđenog broja slobodnih mjesta. Svi sudionici koji su poslali prijavu, bit će povratno obaviješteni o statusu njihove prijave. Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sudionike osigurati  osvježenje tijekom pauze, kao i radne materijale. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac (Prijavni obrazac za Karlovac).

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva OP FEAD.

Pisane vijesti