Ministarstvo otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nastavlja sa reformama sustava socijalne zaštite i obiteljske politike u skladu sa prioritetima mandatne Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog programa reformi za 2017. godinu

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi odnosi se na normativno usklađivanje vezano uz osiguranje daljnjeg administriranja zajamčene minimalne naknade u centrima za socijalnu skrb, dopune dosadašnjih odredbi u pogledu ukidanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu u slučaju da korisnik ne da točne ili istinite podatke o imovini. Nadalje, jasnije su definirane obveze izrade individualnih planova promjene za korisnika. U svrhu zaštite prava i interesa osoba s invaliditetom predviđa se osiguranje statusa njegovatelja bračnim i izvanbračnim drugovima te osiguranje daljnjeg korištenja prava na osobnu invalidninu i kada osoba sklopi ugovor o radu. Nastavno, predviđa se uvođenje usluge obiteljske medijacije radi pružanja usluge u širem kontekstu, a ne samo vezano za roditeljsku skrb. Također se predviđa definiranje centra za posebno skrbništvo budući da novim Obiteljskim zakonom više neće biti uređena kao ustanova. Predloženim Zakonom uređuje se da centar za pružanje usluga u zajednici može pružati i usluge savjetovanja i pomaganja te usluge rane intervencije. Ujedno se propisuje i zaštita korisnika u sklapanju ugovora o otuđenju ili opterećenju imovine korisnika s osobom zaposlenom u djelatnosti socijalne skrbi ili njoj bliskom osobom.
 
Javno savjetovanje otvoreno je na Središnjem državnom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja", dostupno na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6031

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. rujna do 15. listopada 2017. godine.
 

Pisane vijesti