Info radionica u Šibeniku

Slika /Logotipovi/EuropskiFondZaNajpotrebitije.jpg

Info radionica za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ (školska godina 2017. - 2018.) bit će organizirana 6. listopada 2017. godine u Šibeniku, Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, Poljana 6. Predviđeno trajanje radionice je od 12.00 do 16.00 sati.

Info-radionica u Šibeniku bit će organizirana za potencijalne prijavitelje iz slijedećih županija, a koje su sukladno Pozivu određene kao prihvatljive za financiranje: Šibensko-kninske, Ličko-senjske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.
 
Broj sudionika na informativnoj radionici je ograničen te se može prijaviti po jedan predstavnik prijavitelja i po jedan predstavnik partnera. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 29. rujna 2017. do 17 sati. Prijave zaprimljene nakon tog vremena uzet će se u obzir isključivo u slučaju nepopunjavanja predviđenog broja slobodnih mjesta. Svi sudionici koji su poslali prijavu, bit će povratno obaviješteni o statusu njihove prijave. Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze, kao i radne materijale. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac (Prijavni obrazac za Šibenik). 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva OP FEAD

Pisane vijesti

Dokumenti