ePotvrde za korisnike usluga socijalne skrbi - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uvodi uslugu u sustavu e-Građani

Slika /Logotipovi/E-građani-logo1.jpg

Usluga ePotvrde za korisnike socijalne skrbi dio je elektroničkih javnih usluga u okviru projekta e-Građani.

Sam sustav e-Građani projekt je Vlade Republike Hrvatske koji omogućava građanima moderniziranu, bržu i jednostavniju komunikaciju s javnom upravom. Ovakav način komunikacije pridonosi modernizaciji sustava, kao i smanjivanju administriranja i čekanja korisnika na izdavanje potvrda.
 
Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uvelo je uslugu SocSkrb ePotvrda s ciljem omogućavanja korisnicima socijalnih usluga brži i jednostavniji pristup potvrdama o njihovom statusu u sustavu socijalne skrbi koje su potrebne za dokazivanje socijalnog statusa te ostvarivanje određenih prava u drugim sustavima.
 
Korisnicima je dostupna od 3. listopada 2017., a pristupiti joj se može na adresi egradjani.socskrb.hr.
 
Uslugu SocSkrb ePotvrde korisnik može zatražiti kada postoji potreba, primjerice:
za oslobođenje od plaćanja troškova prehrane djeteta u školi i smještaja u vrtiću
za ostvarivanje prava na humanitarnu pomoć i pomoć u naravi
za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć
za ostvarivanje prava na subvencije troškova u javnom gradskom prijevozu
za ostvarivanje prava na subvencije troškova zdravstvenog osiguranja
za oslobođenje od upravnih pristojbi
za ostvarivanje prava na pomoć u JLS i JRS
za ostvarivanje prava branitelja
i u drugim slučajevima.E-usluzi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku SocSkrb ePotvrde mogu pristupiti isključivo registrirani korisnici koji imaju e-Građani korisnički račun.
 
Ako želite postati e-Građanin, morate posjedovati jednu od vjerodajnica koje su uključene u sustav - https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667 . Ukoliko nemate niti jednu od navedenih vjerodajnica s popisa, elektroničke vjerodajnice ePASS i mToken možete dobiti bez naknade u poslovnicama Financijske agencija (FINA). Također, korisnici mogu otvoriti svoj Osobni korisnički pretinac koji predstavlja koristan alat putem kojeg mogu pregledati i upravljati porukama koje se korisniku upućuju iz javne uprave – primjerice, korisnik može dobiti obavijest o isteku osobne iskaznice, podsjetnik za specijalistički pregled u zdravstvenoj zaštiti, obavijest o izostanku djeteta u školi, itd. Popis e-usluga u sustavu e-Građani dostupan je na https://pretinac.gov.hr
 Korisni linkovi:
Kako postati e-Građanin?
O sustavu e-Građani

Pisane vijesti