Hrvatska delegacija na konferenciji mladih u Tallinnu u sklopu VI. ciklusa strukturiranog dijaloga

Slika /Vijesti2017/VGV2017a.jpg

Hrvatska delegacija sudjelovala je od 23. do 26. listopada na konferenciji mladih u Tallinnu.  Predstavnice Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku bile su Vanja Glogovac, voditeljica Službe za mlade i volonterstvo i Annamaria Vuga, voditeljica Odjela za mlade, dok su predstavnici udruga bili Mateja Kušić iz udruge Zamisli te Josip Miličević iz Mreže mladih Hrvatske.
 

Na konferenciji se u sklopu novog procesa strukturiranog dijaloga raspravljalo o budućnost mladih u Europi. Mišljenja i stavovi mladih izrečeni tijekom nekoliko proteklih dana oblikovat će okvir nove Europske strategije za mlade te konzultacije s mladima, koje će se od sljedećeg mjeseca provoditi diljem Hrvatske. Detaljnije informacije dostupne su na sljedećem linku:

http://youthconf.eu/overview/

Aktualni, VI. ciklus strukturiranog dijaloga odvija se za estonskog, bugarskog i austrijskog predsjedavanja Vijećem Europske unije i trajat će do kraja 2018. godine. Ciklus je posvećen prikupljanju informacija i mišljenja mladih o sadržaju sljedeće Europske strategije za mlade, donosi se za razdoblje nakon 2018. godine, a provodi se pod motom „Mladi u Europi: što je sljedeće?“.

Konzultacije u sklopu VI. ciklusa strukturiranog ciklusa mladih provodit će se diljem Hrvatske od početka studenog 2017. do sredine veljače 2018. godine, kao i elektroničkim putem. Cilj je uključiti što veći broj mladih u provedbu strukturiranog dijaloga na nacionalnoj razini kao i u oblikovanju nacionalne i europske politike za mlade.  ​

Pisane vijesti