Otvoreni postupak javne nabave usluge održavanja informacijskog sustava područne riznice, JN-M-9/2017

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 8. studenoga 2017. godine objavljuje dokumentaciju za savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do 14. studenoga 2017. godine.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte javna.nabava@mdomsp.hr .

Dokumentacija o nabavi

Tehnička specifikacija

Izvješće o primjedbama i prijedlozima