Održan Aktiv ravnatelja centara za socijalnu skrb

  • Slika /Vijesti2017/DSCN0345.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, održan je jedan od tri radna sastanka koji će se ovog mjeseca održati s ravnateljicama i ravnateljima centara za socijalnu skrb. Na sastanku se raspravljalo o unaprjeđenju rada i međusobne stručne podrške te novim zakonodavnim inicijativama, a predstavljeno je i novo ustrojstvo Ministarstva.

Predstavnice Ministarstva, državna tajnica, gđa Marija Pletikosa, pomoćnica ministrice ,dr.sc. Maja Vučinić Knežević, načelnica Sektora za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb, gđa Tatjana Katkić Stanić te voditeljice službi i odjela Ministarstva koji izravno surađuju s centrima za socijalnu skrb današnji su sastanak održale s predstavnicima/predstavnicama centara s područja Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko- zagorske, Međimurske, Varaždinske i Sisačko-moslavačke županije.

Na sastanku je istaknuta važnost jačanja suradnje i razmjene iskustava kao i unaprjeđenja stručnog rada centara za socijalnu skrb te poboljšanja pružanja usluga s naglaskom na korisniku. Razgovaralo se o problemima s kojima se susreću radnice/radnici centara u svakodnevnom radu te načinima rješavanja istih bilo primjenom postojećih zakona i propisa bilo predlaganjem izmjena i dopuna.

Na sastanku su predstavljene nove zakonodavne inicijative koje se odnose na novi Obiteljski zakon, novi Zakon o udomiteljstvu i izmjene Zakona o socijalnoj skrbi. Ujedno, predstavljeno je novo ustrojstvo Ministarstva s naglaskom na službama kojima se centri izravno mogu obratiti radi pomoći i podrške u radu odnosno službama koje će u svom radu izravno surađivati s centrima u svrhu unaprjeđenja cjelokupnog sustava socijalne skrbi.Pisane vijesti