Lista važećih kandidatura i nevažećih nominacija za izbor članova i zamjenika članova Savjeta za mlade

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko.jpg

Sukladno Javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade, Stručna radna skupina za izbor članova i zamjenika članova Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade sastavila je listu važećih kandidatura i nevažećih nominacija za izbor članova i zamjenika članova Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade.

Rok za prigovore na listu važećih kandidatura i nevažećih nominacija je 8 dana od dana objave, a ista se može uputiti na e-mail adresu emina.grd@mspm.hr .

Lista važećih kandidatura i nevažećih nominacija za izbor članova i zamjenika članova Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade

Javni poziv za predlaganje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade

Pisane vijesti