FEAD školska prehrana – 2. Odluka o financiranju

Slika /Logotipovi/EuropskiFondZaNajpotrebitije.jpg

Dana 04. siječnja 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je 2. Odluku o financiranju za sljedeći niz projektnih prijedloga koji su uspješno prošli proces dodjele u okviru otvorenog trajnog Poziva ''Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2017. – 2018)'' koji se financira u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

2. odluka o financiranju

Pisane vijesti