Izmjena natječajne dokumentacije, ESF, UP.02.1.1.06

Slika /Logotipovi/esf.gif

Dana 12. siječnja 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je prvu Izmjenu natječajne dokumentacije u okviru otvorenog trajnog Poziva ''Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina'', pod kodnim brojem UP.02.1.1.06. 

Svi izmijenjeni dokumenti dostupni su za preuzimanje na sljedećim web-poveznicama:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/podrska-socijalnom-ukljucivanju-i-zaposljavanju-marginaliziranih-skupina/

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/podrska-socijalnom-ukljucivanju-i-zaposljavanju-marginaliziranih-skupina-3/Pisane vijesti