Prava roditelja iz Zakona o doplatku za djecu

Pravo na doplatak za djecu možete ostvariti ako prosječni dohodak po članu vašeg kućanstva ne prelazi 1.663,00 kune mjesečno.
Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku na djecu radi potpore uzdržavanja i odgoja djece.


Pravo na doplatak za djecu možete ostvariti ako prosječni mjesečni dohodak po članu vašeg kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 50 posto proračunske osnovice. Proračunska osnovica za 2012. godinu iznosi 3.326,00 kuna.

Pravo na doplatak za djecu ostvaruje se putem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Ostvarivanje prava

Postupak za ostvarivanje prava na doplatak za djecu pokrećete pisanim zahtjevom nadležnom područnom uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta. Popis područnih službi i pripadajućih ispostava možete pronaći na stranicama Zavoda www.hzmo.hr

Upute o uvjetima stjecanja prava, obrazac zahtjeva za priznavanje prava i popis dokumenata koje treba priložiti nalaze se na stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje www.hzmo.hr.

Ostali obrasci

Uz obrazac za priznavanje prava na doplatak za djecu, sa stranica Zavoda možete preuzeti:

• obrazac potvrde o redovitom školovanju za svu školsku djecu koja su navršila 15 godina 

• obrazac zahtjeva za nastavno korištenje doplatka od 1. ožujka tekuće godine (prevođenje) uz potrebnu dokumentaciju.  

Pronatalitetni dodatak

Na stranicama HZMO-a možete pogledati kako se utvrđuje ukupni dohodak kućanstva i  visina doplatka za djecu, te kako ostvariti pravo na pronatalitetni dodatak koji, uz utvrđeni iznos doplatka za djecu, pripada korisniku za treće i četvrto dijete.

Dodatne informacije: Zakon o doplatku za djecu 

Često postavljana pitanja (FAQ)

• Ima li svaka obitelj pravo na doplatak za djecu?

Pravo na doplatak za djecu se ostvaruje sukladno imovinskom cenzusu te na njega imaju pravo korisnici koji imaju manje od 1.663,00 kune mjesečno po članu kućanstva, ako ispunjavaju i druge uvjete iz Zakona.

• Tko ima pravo na pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete?

Pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete je pravo koje ostvaruje korisnik doplatka samo ako ostvaruje pravo na doplatak za troje ili četvero djece. Dakle, ako su vam mjesečni prihodi veći od imovinskog cenzusa nećete imati pravo niti na doplatak niti na pronatalitetni dodatak. Također ako imate dvoje djece, od kojih je jedno već punoljetno ili prekinulo redovito školovanje, te koristite pravo na doplatak samo za jedno dijete, rođenjem trećeg djeteta ono će postati drugi korisnik doplatka te također nećete imati pravo na pronatalitetni dodatak. Nadalje, ako imate rješenje za doplatak za troje djece, koje uključuje i pronatalitetni dodatak za treće, u trenutku kada vam za najstarije dijete, poradi punoljetnosti ili drugog razloga, prestane pravo na doplatak prestaje vam pravo i na pronatalitetni dodatak jer ćete novim rješenjem imati dvoje djece za koje ostvarujete pravo na doplatak.

• Kome da se žalim ako nisam zadovoljan rješenjem o doplatku za djecu?

O žalbama na rješenja koja su izdale područne službe i ispostave HZMO-a odlučuje i rješava Središnja služba HZMO-a te njima valja uputiti žalbu, u predviđenom roku od 15 dana od primitka rješenja, na adresu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb.