Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece i prevenciji ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu.