Kontakt

Za dodatne informacije vezane za stručni ispit potrebno je obratiti se Mariji Hunjet na telefon 01/555-7040 ili na e-mail adresu marija.hunjet@mdomsp.hr