Kontakt

Za dodatne informacije vezane za stručni ispit potrebno je obratiti se Josipu Sariću na telefon 01/555-7204 ili na e-mail adresu josip.saric@mdomsp.hr