Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge asistencije za osobe s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju

Na temelju Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11), članka 95. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu („Narodne novine“, broj 24/12), Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu („Narodne novine“, broj 24/12), članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01 i 11/02), članka 8. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj 87/09), te Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu („Narodne novine“, broj 31/12) i Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga („Narodne novine“, broj 16/07) i Odluke o načinu raspodjele financijskih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu u razdjelu Ministarstva socijalne politike i mladih za projekte udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju (Klasa: 555-09/11-0006/433; Urbroj: 519-06/3-12-ZB- ; od 23. ožujka 2012.) Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisuje Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge asistencije za osobe s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu. 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave Poziva na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih, odnosno od 26. ožujka do 25. travnja 2012. godine.

Sve potrebne informacije o prijavi na Poziv dostupne su u pridodanim dokumentima.

BARTHELOV INDEKS
IZJAVA o financiranim projektima udruge
Lista procjene i pracenja potreba 2012. - osobni asistent
Obrazac proracuna projekata 2012. - asistent u nastavi
Obrazac za prijavu projekta 2012. - asistent u nastavi
obrazac za prijavu projekta 2012. - osobni asistent
obrazac za prijavu projekta 2012. - tumac hrvatskog znakovnog jezika
obrazac za prijavu proracuna projekta 2012. - osobni asistent
obrazac za prijavu proracuna projekta 2012. - tumac hrvatskog znakovnog jezika
Odluka
poziv za uslugu asistencije 2012
UPUTE ZA PRIJAVU PROJEKATA 2012.