Kontakti


 

Sjedište Centra je u Zagrebu, Savska cesta 41/VI jug

Nela Bodrožić-Selak, privremena ravnateljica Centra, tel. 01/4833-358 

administrativna služba, tel. 01/4833-361 

FAX: 01/4833-086

Dislocirana jedinica Osijek, u Osijeku, Lorenza Jägera 12

posebni skrbnici, tel. 031/554-366 i 031/554-365.

administracija tel. 031/554 362 

FAX: 031/554 367

Dislocirana jedinica Rijeka, u Rijeci, Franje Čandeka 23 b

posebni skrbnici, tel. 051/338-537 i 051/338-534

administracija tel.051/323 480 

FAX: 051/ 311 107

Dislocirana jedinica Split, u Splitu, Trg Franje Tuđmana 3

posebni skrbnici tel. 021/612 745 i  021/612-764

administracija tel. 021/612 745 

FAX: 021/ 610 196