Kontakti


 

Sjedište Centra je u Zagrebu, Savska cesta 41/VI jug

Nela Bodrožić-Selak,ravnateljica Centra, tel. 01/6184-935 

administrativni referent, tel. 01/4833-361  01/6184-934

FAX: 01/6293-112   075/801-869    099/2654-504


Dislocirana jedinica Osijek, u Osijeku, Lorenza Jägera 12

administrativni referent, tel. 031/554 362 

FAX: 031/311-107


Dislocirana jedinica Rijeka, u Rijeci, Franje Čandeka 23 b

administrativni referent, tel.051/323 480 

FAX: 051/445-534


Dislocirana jedinica Split, u Splitu, Trg Franje Tuđmana 3

administrativni referent, tel. 021/612-745 

FAX: 021/610-196