Program Unije Mladi na djelu (2007-2013)

Republika Hrvatska punopravno sudjeluje u Programu Unije Mladi na djelu od 2011. godine.

Program je uspostavljen Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća broj 1719/2006/EC od 15. studenog 2006. godine kojom se uspostavlja Program Mladi na djelu za razdoblje od 2007. do 2013. godine.

Opći ciljevi Programa su:        

•  promicanje aktivnog građanstva mladih općenito, a posebice njihovog europskog građanstva

•  razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, s ciljem njegovanja društvene kohezije u Europskoj uniji

•  njegovanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja

•  doprinos razvoju kvalitete sustava potpore aktivnostima za mlade te sposobnosti organizacija civilnog društva koje rade na području mladih

•  promicanje europske suradnje u području mladih

Da bi postigao zacrtane ciljeve Program Mladi na djelu predviđa 5 operativnih akcija: 

Akcija 1 – Mladi za Europu;

Akcija 2 – Europska volonterska služba;

Akcija 3 – Mladi u svijetu; 

Akcija  4 – Sustavi podrške mladima; 

Akcija 5 – Potpora europskoj suradnji u području mladih.

Programom Mladi na djelu upravlja Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a Ministarstvo socijalne politike i mladih obavlja nadzor nad provedbom Programa Mladi na djelu te osigurava sredstva za plaćanje članarine za sudjelovanje u Programu.

Više informacija o Programu, prihvatljivim sudionicima i predlagačima, pojedinim akcijama i drugim pitanjima vezanim uz provedbu Programa Mladi na djelu mogu se naći na internet stranici Agencije za mobilnost i programe Europske unije www.mobilnost.hr .