Zajedno protiv dječjeg siromaštva

Slika /Twinning01/bener_800x535px.png

Hrvatski | English

Za bolje uvjete života djece i obitelji u Hrvatskoj


Zajedno protiv dječjeg siromaštva je projekt koji financira Europska unija pod nazivom Institucionalno jačanje sustava socijalne skrbi radi poboljšanja ciljanja socijalnih programa i smanjenja siromaštva.

Projekt se financira kroz program Twinninga, prijelaznog instrumenta* EU-a za Hrvatsku, i rezultat je suradnje hrvatske i francuske državne uprave. Provedbeni partner projekta je Expertise France – francuska agencija za međunarodnu tehničku pomoć.
 
*Prijelazni instrument je privremeni instrument namijenjen novim državama članicama EU-a u prvim godinama članstva kao pomoć u financiranju mjera za razvoj i jačanje nacionalnih, administrativnih i pravosudnih sposobnosti za provedbu i primjenu zakonodavstva Europske unije.


Osnovne informacije 

Ovaj Twinning projekt - vrijedan 1,1 milijun eura - predstavlja zajednički projekt Hrvatske i Francuske usmjeren na smanjenje obiteljskog i dječjeg siromaštva u Hrvatskoj. 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske provodi projekt u suradnji s Vladom Francuske Republike. Projekt je započeo u siječnju 2017. i provodit će se kroz razdoblje od 18 mjeseci, zaključno do srpnja 2018. godine.


Ciljevi projekta

Cilj projekta je pružiti potporu socijalnim skupinama koje su izložene riziku od socijalne isključenosti te onima koji nailaze na poteškoće pri ostvarivanju svojih građanskih i socijalnih prava.  

Svrha projekta je jačanje institucijskih kapaciteta pružatelja socijalnih usluga za ranu identifikaciju i pravovremeno pružanje socijalnih usluga osobama i obiteljima u riziku od siromaštva, posebice djeci. Djeca koja odrastaju u siromaštvu izložena su većem riziku od socijalne isključenosti i vjerojatno će iskusiti i druge psihosocijalne probleme. Prekidanje kruga siromaštva i nedostatka mogućnosti predstavlja jedan od glavnih ciljeva ovog Projekta.

Cilj ovog projekta je stjecanje uvida u uvjete i dinamiku dječjeg siromaštva u Hrvatskoj. 


Aktivnosti i očekivani rezultati projekta

O dječjem siromaštvu u Hrvatskoj nedostaje informacija. Ono što općenito nedostaje jesu podaci o stvarnim životnim uvjetima djece i o različitim aspektima njihove dobrobiti.

Očekivani rezultati ovog Twinning projekta trostruki su:

(1) Projekt će utvrditi pokazatelje siromaštva radi ranog prepoznavanja obitelji i djece koja su izložena riziku od siromaštva. Učinkoviti prevencijski programi, rano prepoznavanje i intervencije dokazano smanjuju rizik od dječjeg siromaštva.

Nadalje, poboljšat će se informacijsko- upravljački sustav socijalne skrbi. Potrebno je nadograditi postojeću on-line bazu podataka Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku tako da prikazuje distribuciju dječjeg siromaštva u različitim županijama  u svrhu pravovremenog pružanja usluga i sprječavanja socijalne isključenosti obitelji i djece koja su izložena riziku od siromaštva.
 
To će omogućiti planiranje socijalnih službi i programa u zajednici temeljeno na prikupljanju i praćenju podataka, što će rezultirati jednakom distribucijom, kao i kvalitetom socijalnih službi i programa diljem Hrvatske.

(2) Nekoliko hrvatskih županija s jedne strane ima visoki postotak dječjeg siromaštva, dok s druge ima nedostatak socijalnih programa. Projekt će razviti i provesti socijalne programe u dvije pilot županije u Hrvatskoj za koje se utvrdilo da su im potrebni specifični programi, s ciljem smanjivanja rizika od dječjeg siromaštva.
 
(3) Projekt predviđa razvoj IT sustava za praćenje i evaluaciju socijalnih programa koji je kompatibilan s relevantnim bazama podataka.  
 
Glede jačanja kapaciteta, stručnjaci koji rade na različitim razinama bit će educirani kroz ovaj Twinning projekt o različitim temama: od statistike i analitike, pripreme socijalnih i akcijskih planova, razvoja, primjene, praćenja i evaluacije socijalnih programa; pa sve do mehanizama suradnje između različitih socijalnih pružatelja usluga na nacionalnoj i lokalnim razinama.
 
Svi će projektni rezultati zajednički pridonijeti ranom otkrivanju i pravovremenom pružanju kvalitenih usluga obiteljima i djeci izloženih riziku od siromaštva.
 
Dječje siromaštvo i prenošenje siromaštva iz generacije u generaciju rezultira značajnim posljedicama, ne samo za one koji su dijelom toga nego i za cjelokupno društvo. Fokusiranje na djecu neophodno je za održivo, učinkovito i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju kao i za međugeneracijsko pravedno društvo.


Za dodatne informacije:

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte ured Twinning projekta koji se nalazi u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Camille Lambinon
Dugoročna savjetnica za Twinning
Tel: +385 (0)1 555 7187
Email: camille.lambinon@mdomsp.hr 

Sunčica Pleština
Suradnica na Twinning projektu
Tel: +385 (0)1 555 7300
Email: suncica.plestina@mdomsp.hr

Ivana Pogačić
Jezična suradnica na Twinning projektu
Tel: +385 (0)1 555 7141
Email: ivana.pogacic@mdomsp.hr