Planovi, izvješća i strategije

Planovi

2020.

Godišnji plan rada Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za 2020. godinu

2019.

Godišnji plan rada Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za 2019. godinu

Izmjene i dopune Godišnjeg programa stručnog usavršavanja stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi za 2019. godinu

Godišnji program stručnog usavršavanja stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi za 2019. godinu

2018.

Izmjena i dopuna Godišnjeg programa stručnog usavršavanja stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi za 2018. godinu

Godišnji plan rada Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za 2018. godinu

Godišnji program stručnog usavršavanja stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi za 2018. godinu 


2017.

Plan rada Ministarstva za 2017. godinu

Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu

Godišnji program stručnog usavršavanje za 2017.


2016.

Godišnji plan rada MSPM za 2016


Izvješća

2019.

Godišnje izvješće o radu Ministarstva za 2019. godinu

2018.

Godišnje izvješće o radu Ministarstva za 2018. godinu

2017.

Godišnje izvješće o radu Ministarstva za 2017. godinu

2016.

Izvješće o provedbi mjera za 2016. godinu Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.- 2020.), za razdoblje od 2014. do 2016. godine

2015.

Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu


Strategije

Strateški plan  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2020. - 2022

Strateški plan za razdoblje 2019.-2021

Strateški plan za razdoblje 2018.-2020

Strategija Vijeća europe za prava djeteta (2016.-2020.) – prijevod