Izvješće o provedbi Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske, između Vlade RH i EK za razdoblje od ožujka 2007. do lipnja 2008. godine

Vlada Republike Hrvatske održala je 28. srpnja 2008., telefonsku sjednicu na kojoj je donijela zaključak kojim se prihvaća Izvješće o provedbi Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske, između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije, za razdoblje od ožujka 2007. do lipnja 2008. godine

U skladu s potpisanim Zajedničkim memorandumom o socijalnom uključivanju Vlada Republike Hrvatske obvezala se podnijeti izvještaj o provedbi JIM-a Europskoj komisiji i partnerima do ljeta 2008. godine.

Izvješće obuhvaća prioritete i mjere iz poglavlja 4. i 8. JIM-a, kao i buduće strateške mjere koje će se poduzimati na području socijalnog uključivanja i borbe protiv siromaštva za razdoblje 2008. do 2010. godine, a sadrži pokazatelje koje su svi nositelji mjera dostavili ovome ministarstvu kao koordinatoru.

Usvojeno izvješće upućeno je Europskoj komisiji.

Nacionalno Izvješće

JIM Report Croatia 07-08