Posebni JAP dio Konferencije

Uvodno izlaganje održala je predstavnica Europske komisije, gđa. Anette Björnsson. Gđa. Björnsson pritom je istaknula da gospodarska kriza nije problem samo u Hrvatskoj, nego je globalni problem. Naglasila je da su glavni izazovi hrvatskog tržišta rada prepoznati i utvrđeni u JAP-u, zajedno s dogovorenim prioritetima djelovanja. Utjecaj krize očit je ponajprije u rastu nezaposlenosti i padu zaposlenosti, stoga je nužno nastaviti JAP proces.
 

Analiza utjecaja gospodarske krize na kretanje registrirane zaposlenosti i nezaposlenosti u Hrvatskoj

G. Darko Oračić (HZZ) prezentirao je analizu utjecaja gospodarske krize na kretanje registrirane zaposlenosti i nezaposlenosti u Hrvatskoj. On je istaknuo nekoliko bitnih stavki: nakon razdoblja povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti 2001.-2008., u 2009. došlo je do duboke recesije te smanjenja zaposlenosti i povećanja nezaposlenosti; najviše se povećala nezaposlenost muških, srednje obrazovanih i mlađih osoba; očekuje se daljnji rast nezaposlenosti u prvoj polovici 2010.; očekuje se značajan oporavak gospodarskog rasta tijekom 2010., što će snažnije utjecati na kretanje nezaposlenosti tijekom 2011.
 

Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u razdoblju gospodarskih promjena i krize

Gđa. Kristina Alerić (HZZ) prezentirala je aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u razdoblju gospodarskih promjena i krize. Ona je navela je izazove s kojima se Zavod suočava te načine na koji Zavod odgovara na te izazove. Nastavila je s izlaganjem o provedbi Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta, o poslovnom savjetovanju poslodavaca, sufinanciranju zapošljavanja te sufinanciranju stručnog usavršavanja. Nadalje, istaknula je važnost mobilnih timova, čiji je cilj pružiti podršku radnicima koji gube posao i omogućiti pomoć u pripremi za tržište rada dok su još zaposleni.
 

Partnerstvom do ublažavanja negativnih učinaka krize na gospodarstvo

Gđa. Sanja Smoljak (HUP) održala je izlaganje na temu ''Partnerstvom do ublažavanja negativnih učinaka krize na gospodarstvo''. Pritom je navela pokazatelje stanja u gospodarstvu (usporen gospodarski rast, smanjena potrošnja, pad izvoza i proizvodnje, pad prihoda i dobiti poduzetnika…) te probleme koje je kriza dodatno produbila (nelikvidnost, otežan pristup financijama, visoki neporezni nameti…). Također je iznijela preporuke HUP-a za ublažavanje posljedica krize te se kritički osvrnula na mjere Vlade za pomoć gospodarstvu kao neadekvatno kreirane. Zaključno je istaknula da je neizostavna uloga socijalnih partnera u predlaganju, konzultiranju i donošenju mjera za suzbijanje krize, kao i nastavak uključenosti socijalnih partnera u pripremu i praćenja rezultata provedbe JAP-a, jer je na taj način dobivena aktivna uloga, ali i prilika da se pokrenu inicijative i preuzmu odgovornosti za određene mjere.
 

Mogućnosti zapošljavanja u novim sektorima

Završnu temu ''Mogućnosti zapošljavanja u novim sektorima'' prezentirala je gđa. Ana Milićević Pezelj (SSSH), gdje je iznijela pozitivne primjere koje otvaraju novi sektori (''zeleni poslovi''): te je iznijela niz primjera dobre prakse iz zemalja EU.
Nadalje, glede perspektiva Hrvatske, gđa. Pezelj je naglasila da obveze koje je RH preuzela (usklađivanje s pravnom stečevinom EU, protokol iz Kyota, itd.) su zapravo šansa za dobre mogućnosti zapošljavanja u novim sektorima, kroz otvaranje novih radnih mjesta.
Ona je zaključno istaknula da je nužno da Hrvatska usvoji niz mjera i strategija koje bi joj omogućile razvoj 'novog' sektora i zapošljavanja u istom. S tim u svezi potrebno je
prilagoditi svoje politike u području industrije i istraživanja.