Beskućnici

Beskućništvo je zasigurno jedan od najtežih vidova siromaštva i socijalne isključenosti. Zakonom o socijalnoj skrbi iz 2013. godine, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014.,  propisana je definicija pojma beskućnik kao osobe koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja. Nadalje, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svojem području. Ministarstvo za demografiju, obitelj, malde i socijalnu politiku putem natječaja za prijavu projekata kontinuirano potiče širenje mreže socijalnih usluga za beskućnike. U suradnji sa županijama, velikim gradovima, općinama, te domovima socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska, u posljednjih nekoliko godina Ministarstvo izrađuje Objedinjeni plan zbrinjavanja beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima koji, uz podatke zaprimljene od jedinica lokalne samouprave – većih gradova, sadrži i podatke o mogućnostima osiguravanja privremenog smještaja i drugih usluga za beskućnike u državnim domovima socijalne skrbi. Plan se objavljuje na web stranici Ministarstva. 

Plan zbrinjavanja beskućnika u Republici Hrvatskoj i plan zbrinjavanja beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima za 2018./2019.
Plan zbrinjavanja beskućnika u Republici Hrvatskoj i plan zbrinjavanja beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima za 2017./2018.
Smještaj beskućnika u zimskim uvjetima domovi 2017./2018.
Smještaj beskućnika u zimskim uvjetima gradovi 2017./2018.