Humanitarne akcije

Novi Zakon o humanitarnoj pomoći  („Narodne novine“, broj 102/15) jasno je odredio humanitarnu akciju kao vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.

Svaka humanitarna akcija mora biti odobrena od nadležnog ureda državne uprave u županiji.

Preuzimanje logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i logotipa humanitarnih akcija

Prema Zakonu o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ broj 102/15) i Pravilniku o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći  („Narodne novine“ broj 120/15) po izvršnosti rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći , odnosno po izvršnosti rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije, stalni prikupljatelj, odnosno organizator humanitarne akcije stječe pravo korištenja odgovarajućeg logotipa koji se u nastavku teksta može preuzeti u različitim formatima.

Logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Ostale humanitarne akcije u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći (OST)
Humanitarna akcija u svrhu zadovoljavanja stambenih potreba socijalno osjetljivih skupina (SPSOS)
Humanitarna akcija u svrhu zadovoljavanja potreba za prehranom i odjećom (PHO)
Humanitarna akcija u svrhu unaprjeđenja uvjeta školovanja (ŠK)
Humanitarna akcija u svrhu ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti (USI)
Humanitarna akcija u svrhu smanjenja uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem (KAT)
Humanitarna akcija u svrhu rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (REH)
Humanitarna akcija u svrhu obnove javnih i drugih objekata (OJO)
Humanitarna akcija u svrhu nabave ortopedskih i drugih pomagala (NODP)
Humanitarna akcija u svrhu nabave medicinskih uređaja i opreme (NMU)
Humanitarna akcija u svrhu liječenja odraslih osoba (LO)
Humanitarna akcija u svrhu liječenja djece (LD)
Humanitarna akcija u svrhu liječenja bolesti (LB)