Logotip za prikupljanje humanitarne pomoći

Prema Zakonu o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 102/15 i 98/19) i Pravilniku o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći  („Narodne novine“, broj 120/15) po izvršnosti rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, odnosno po izvršnosti rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije, stalni prikupljač humanitarne pomoći,  odnosno organizator humanitarne akcije, stječe pravo korištenja odgovarajućeg logotipa.
 
Organizatori prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći imaju pravo i obvezu prilikom provedbe i oglašavanja svojih humanitarnih aktivnosti na odgovarajući način javno istaknuti dodijeljeni logotip, kao dodatan oblik transparentnosti u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći.
 
Logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, odnosno logotip humanitarne akcije, kao zaštićeni znak koji služi za prepoznavanje stalnog prikupljača humanitarne pomoći, odnosno za prepoznavanje humanitarne akcije koja je provedena u skladu s odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći, može se preuzeti u različitim formatima:
 
  1. Logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
  
  1. Logotip humanitarne akcije za svaku pojedinu oznaku vrste humanitarne akcije
 
Humanitarna akcija u svrhu liječenja bolesti (LB)
Humanitarna akcija u svrhu liječenja djece (LD)
Humanitarna akcija u svrhu liječenja odraslih osoba (LO)
Humanitarna akcija u svrhu rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (REH)
Humanitarna akcija u svrhu nabave medicinskih uređaja i opreme (NMU)
Humanitarna akcija u svrhu nabave ortopedskih i drugih pomagala (NODP)
Humanitarna akcija u svrhu zadovoljavanja stambenih potreba socijalno osjetljivih skupina (SPSOS)
Humanitarna akcija u svrhu zadovoljavanja potreba za prehranom i odjećom (PHO)
Humanitarna akcija u svrhu unaprjeđenja uvjeta školovanja (ŠK)
Humanitarna akcija u svrhu obnove javnih i drugih objekata (OJO)
Humanitarna akcija u svrhu smanjenja uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem (KAT)
Humanitarna akcija u svrhu ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti (USI)
Ostale humanitarne akcije u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći (OST)