Osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom

Osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom u djelokrugu nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku temeljem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 70/15) ostvaruju pravo na socijalnu skrb i pravo na smještaj najduže dvije godine od dana izvršnosti odluke kojom se odobrava azil, odnosno supsidijarna zaštita.
Troškovi smještaja osoba pod međunarodnom zaštitom financiraju se iz državnog proračuna sa pozicija Ministarstva.
Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osobe pod međunarodnom zaštitom kod ostvarivanja prava iz socijalne skrbi izjednačene su s hrvatskim državljanima.
 
Pored navedenog, Ministarstvo sudjeluje u izradi i provedbi zakonskih i podzakonskih akata, nacionalnih i operativnih programa te akcijskih planova koji se donose u svrhu unaprjeđenja politika prema osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom. Također, predstavnici Ministarstva sudjeluju u radu Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo čijim radom koordinira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao i u radu koordinacija za integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom koje djeluju pri nevladinim organizacijama.