Osobe s problemima ovisnosti

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije ovisnost je duševno, a ponekad i tjelesno stanje koje nastaje međudjelovanjem živog organizma i sredstva ovisnosti. Obilježavaju ga ponašanje i drugi duševni procesi koji uvijek uključuju prisilu za povremenim ili redovitim uzimanjem sredstva ovisnosti u namjeri da se doživi njegov učinak na duševne procese ili da se izbjegne nelagoda zbog odsutnosti takvog sredstva.

U skrbi za osobe s problemima ovisnosti Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sudjeluje u provedbi mjera Nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga, pruža financijsku potporu terapijskim zajednicama za smještaj odraslih ovisnika te sudjeluje u provedbi Projekta resocijalizacije ovisnika kojim koordinira Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Projekt resocijalizacije je projekt za doškolovanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje liječenih ovisnika koji je Vlada RH donijela u travnju 2007.godine. Projekt je namijenjen ovisnicima koji se nalaze u programu tretmana, završili su program tretmana, rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici, penalnom sustavu ili zdravstvenoj ustanovi, te koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja.