Demografske mjere na lokalnoj i županijskoj razini

U cilju informiranja građana o demografskim mjerama koje provode općine, gradovi i županije Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave prikupilo i objedinilo navedene podatke.

Razmjena informacija bitan je preduvjet uspješne suradnje državnih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a omogućava i učinkovitije koordiniranje demografskih mjera koje se provode i koje se planiraju provoditi na razini države te potaknuti sve jedinice na osmišljavanje i provedbu novih poticajnih mjera.

Pored suradnje svih resora, u provođenju demografskih mjera neophodna je i aktivna uključenost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje sukladno zakonskim obvezama obavljaju poslove lokalnog značaja, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom ožujka i travnja 2018. godine po prvi puta prikupilo podatke o demografskim mjerama koje provode te aktivnostima usmjerenim na podršku obiteljima, posebice obiteljima s troje i više djece. Istraživanje je provedeno u svrhu stjecanja uvida u različite mjere i aktivnosti koje se provode na lokalnoj i županijskoj razini, kako bi se omogućila razmjena informacija te efikasno koordiniranje demografskih mjera koje se provode i koje se planiraju na razini države. Podaci su tijekom siječnja i veljače 2019. godine ažurirani.
 
Tablice sadrže prikaz mjera i aktivnosti koje općine, gradovi i županije provode, a odnose se na:
 
 • Naknade za novorođenčad u 2017., 2018. i 2019. godini
 • Druge potpore vezane uz začeće, trudnoću, novorođenčad i majčinstvo
 • Sufinanciranje troškova u području zdravstva
 • Sufinanciranje vrtića
 • Način organizacije upisa u vrtić i rada vrtića
 • Sufinanciranje školskih udžbenika
 • Sufinanciranje školske prehrane
 • Sufinanciranje prijevoza učenika
 • Sufinanciranje smještaja u učeničke domove
 • Dodjeljuju li se stipendije
 • Drugi načini poticanja studiranja
 • Druge potpore vezane uz školovanje
 • Mjere za stambeno zbrinjavanje
 • Ostalo

Financijski poticaji koji se osiguravaju za obitelji svakako su jedan od čimbenika koji će potaknuti obitelji u donošenju odluke o broju djece, ali pored financijskih sredstava bitan čimbenik je i osiguravanje potpore roditeljima u stvaranju potrebne ravnoteže između obiteljskog i poslovnog života. Tu pripada i skrb o djeci predškolskog uzrasta u obliku osiguravanja smještaja u dječjim vrtićima. Financiranje sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je gotovo isključivo u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a u tablicama je moguće vidjeti koje jedinice omogućavaju roditeljima besplatan smještaj djece u jaslicama i vrtićima, odnosno koje subvencije daju obiteljima s više djece. Što se tiče osnovnoškolskog obrazovanja neke se jedinice mogu pohvaliti besplatnim udžbenicima za učenike osnovnih škola, neke besplatnom školskom prehranom učenika u osnovnim školama ili besplatnim prijevozom učenika osnovne škole, a neke omogućavanjem besplatnog prijevoza učenicima srednjih škola.
 
Što se tiče naknade koja se isplaćuje roditeljima za rođenje djeteta, prema podacima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljenim Ministarstvu do 28. veljače 2019. godine, kao dobre primjere ističemo sljedeće:
 
Među županijama najveći iznos
- Za rođenje prvog djeteta isplaćuje Sisačko-moslavačka županija – 3.000,00 kn, slijede Karlovačka i Varaždinska županija s iznosom od 1.500,00 kn, a Osječko-baranjska, Zadarska i zagrebačka isplaćuju 1.000,00 kn.
- Za rođenje drugog djeteta poredak je isti: Sisačko-moslavačka županija 3.000,00 kn, Karlovačka i Varaždinska županija 1.500,00 kn
- Za treće dijete najveći iznos isplaćuje Zadarska županija - 5.000,00 kn, Sisačko-moslavačka daje 3.000,00 kn, Karlovačka i Varaždinska županija iznos od 1.500,00 kn. 

Kod gradova
- Za prvo dijete najveći iznos, 10.000,00 kn isplaćuju Vrlika, Imotski i Opatija te Grad Dubrovnik ali samo roditeljima koji žive u povijesnoj gradskoj jezgri, na elafitskim otocima i na području Gornjih sela. Slijede Belišće, Novi Vinodolski, Otok, Pag, Vis i Vrbovsko s 5.000,00 kn, Ilok i Novalja s 4.000,00 kn.
- Za drugo dijete na prvom je mjestu Imotski s iznosom od 20.000,00 kn, a slijede Opatija i Vrlika s iznosom od 15.000,00 kn, te Pag, Vis i Dubrovnik (ali samo roditeljima koji žive u povijesnoj gradskoj jezgri, na elafitskim otocima i na području Gornjih sela) s iznosom od 10.000,00 kn.
- Za treće dijete, najveći iznos od 120.000,00 kn dobivaju roditelji u Komiži, slijede Zagreb s 54.000,00 kn te Imotski s 50.000,00 kn. Pag i Crikvenica daju 30.000,00 kn, Šibenik 21.000,00 kn, a iznos od 20.000,00 kn dobivaju roditelji u Opatiji, Visu i Vrlici.
- I dok većina navedenih gradova nakon trećeg djeteta iznos ne povećava, Opatija i Vis to čine, tako da je iznos koji roditelji dobivaju za četvrto dijete u Opatiji 25.000,00 kn, dok se na Visu iznos za svako sljedeće dijete povećava za 10.000,00 kn te tako za četvrto dijete dobivaju 30.000,00 kn, za peto 40.000,00 kn, šesto 50.000,00 kn itd. 

Među općinama
- u iznosu za prvo dijete ističe se Sali s iznosom od 60.000,00 kn, a slijede Vir i Vrsi s 12.000,00 kn te Gola i Zadvarje s 10.0000,00 kn
- Sali je prvi među općinama i kod iznosa za drugo dijete - 60.000,00 kn. Vir isplaćuje iznos od 24.000,00 kn, Preko 15.000,00 kn, Pašman i Vrsi 12.000,00 kn
- kod trećeg djeteta prvo mjesto dijele Sali i Blato sa 60.000,00 kn, Lovreć i Cista Provo isplaćuju 50.000,00 kn, Vir 48.000,00 kn, Runovići 40.000,00 kn, Jasenice 35.000,00 kn
- kao i kod gradova, neke općine nakon trećeg djeteta ne povećavaju iznos naknade, no među gradovima koji to čine ističe se Vir koji za četvrto dijete isplaćuje iznos od 96.000,00 kn, a za peto 192.000,00 kn. Blato za četvrto, ali i svako sljedeće dijete isplaćuje 72.000,00 kn, Sali i Preko 60.000,00 kn, Cista Provo i Lovreć 50.000,00 kn. Jasenice za četvrto dijete isplaćuju iznos od 45.000,00 kn, a iznos se za svako sljedeće dijete povećava za 10.000,00 kn. 

Vjerujemo da će podaci pobuditi zanimanje svih općina, gradova i županija i potaknuti ih na osmišljavanje i provedbu novih poticajnih mjera.
 
Napominjemo da se u tablicama nalaze podaci dostavljeni Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od strane općina, gradova i županija tijekom siječnja i veljače 2019. godine. Kod općina, gradova i županija koji se nisu odazvali pozivu Ministarstva ostali su podaci iz 2018. godine.
 
Pozivamo sve jedinice da u slučaju izmjena dostave nadopune, a posebno pozivamo one koje to nisu učinile, da dostave svoje podatke.
 
Demografske mjere – općine
 
Demografske mjere – gradovi
 
Demografske mjere - županije