Dadilje


Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj stvoren je pravni temelj za sigurno i standardizirano obavljanje djelatnosti dadilje, obzirom da u postojećoj legislativi nije postojalo uporište za obavljanje djelatnosti dadilje. Zakonom se omogućilo gospodarsko djelovanje u području izvaninstitucijske skrbi o djeci, podigla kvaliteta usluga dadilje te omogućilo roditeljima dobivanje odgovarajuće skrbi za djecu. Isto tako, roditelji su dobili određenu pravnu sigurnost te mogućnost izbora između institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi o djeci.
 
Cilj zakona je i osnaživanje obitelji u obavljanju njenih primarnih funkcija te osiguravanje aktivnije zaštite prava djeteta te zaštita zdravlja i dobrobiti djeteta.
 
Putem obavljanja djelatnosti dadilje omogućilo se samozapošljavanje jednog dijela nezaposlenih osoba dok se putem obavljanja poslova dadilje u okviru obavljanja djelatnosti dadilje, stvorila mogućnost zapošljavanja dadilja. Roditelji imaju  mogućnost izbora u pogledu skrbi o djeci, a ukoliko se odluče za ovakav oblik skrbi o djeci, pružaju se mogućnosti da o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje, u primjerenim uvjetima i na primjereni način brinu i skrbe o djeci i čiji rad se nadzire.
 
Zakon o dadiljama je objavljen u Narodnim novinama broj 37/13 te je stupio na snagu 5. travnja 2013. Zakonom se uređuje sadržaj, način i uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje, prava i obveze dadilje i osobe koja obavlja poslove u okviru registrirane djelatnosti dadilje, stručna osposobljenost i stručno usavršavanje dadilje, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za obavljanje djelatnosti dadilje.
 
Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja, u skladu s odredbama Zakona. Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik odnosno zaposlenik obrta u okviru registrirane djelatnosti ako ispunjava osobne i  stručne uvjete za obavljanje poslova dadilje sukladno odredbama ovog Zakona.
 
Upravne i druge poslove vezane uz Zakon o dadiljama obavljaju podružnice centara za socijalnu skrb sa sjedištem u županijama, obiteljski centri.