Djeca bez pratnje

Protokol o postupanju prema djeci bez pratnje

Dijete bez pratnje je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje djecu i koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku (Zakon o međunarodnoj i  privremenoj zaštiti, „Narodne novine“, broj 70/15.)
 
Djeca bez pratnje predstavljaju posebno ranjivu skupina djece kojoj je potrebna posebna zaštita i skrb na putu izloženim raznim rizicima pri čemu mogu biti izloženi različitim oblicima  nasilja, gladi, strahu za vlastiti život, često mogu biti „meta” krijumčara i trgovaca ljudima.
 
Postupanje prema djeci bez pratnje temelji se na načelima Konvencije o pravima djeteta: zaštiti dobrobiti djeteta, zaštiti od svih oblika diskriminacije, pravu na život, sigurnost i razvoj  te pravu na sudjelovanje i slobodno izražavanje vlastitog mišljenja.
 
Ciljevi novog Protokola su uvođenje jedinstvene prakse svih nadležnih tijela i institucija u Republici Hrvatskoj radi pravodobne i učinkovite zaštite najboljeg interesa djeteta kao i jasno definiranje obveza svih sudionika u postupanju prema djeci bez pratnje, prilikom policijskog postupanja, smještaja, međunarodne zaštite, integracije, spajanja s obitelji ili integracije u hrvatsko društvo, osiguranje kvalitetne zdravstvene zaštite djece bez pratnje, čvrst i učinkovit nacionalni sustav kroz dobru suradnju svih nadležnih tijela u postupanju prema djeci bez pratnje.

Protokol o postupanju prema djeci bez pratnje

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o donošenju Protokola o postupanju prema djeci bez pratnje