Udomiteljstvo

Što je udomiteljstvo? 
Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji, odnosno život u obiteljskom okruženju.
 
Tko može postati udomitelj?
Udomiteljem može postati osoba koja je:
  • hrvatski državljanin (iznimno: stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj uz ispunjavanje svih potrebnih uvjeta) i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,
  • punoljetna, poslovno i zdravstveno sposobna (zdravstveno sposobni moraju biti i odrasli članovi obitelji),
  • završila najmanje osnovnoškolsko obrazovanje.
  • udomitelj ili članovi udomiteljske obitelji, osim srodničkog udomitelja i članova njegove obitelji, moraju ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje, a minimalni mjesečni prihod za uzdržavanje udomitelja samca ili udomitelja i članova udomiteljske obitelji mora biti veći za 70% od iznosa visine zajamčene minimalne naknade utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi. 

Udomiteljstvo ne može obavljati obitelj:
  • u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi,
  • u kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite,
  • u kojoj je udomitelj ili drugi član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja (odnosno osobe koje su pravomoćnom presudom proglašene krivom za počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaja za nasilje u obitelji, dok za isto nije nastupila rehabilitacija, zatim osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti ili prekršajni postupak za nasilje u obitelji, te osobe koje su ovisne o alkoholu ili opojnim drogama),
  • u kojoj bi zbog bolesti udomitelja ili člana obitelji moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika. 

Postoje određeni uvjeti vezani uz dob udomitelja i smještaj korisnika. Dobna razlika između djeteta i udomitelja ne smije biti manja od 20 godina (npr. udomitelj u dobi od 25 godina ne može udomiti dijete starije od 5 godina), niti veća od 50 godina (npr. udomitelj u dobi od 60 godina ne može udomiti dijete mlađe od 10 godina). 

Tko čini udomiteljsku obitelj i može li samac biti udomitelj?
Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.
Samac također može biti udomitelj, ako ispunjava sve potrebne uvjete.

Udomiteljstvo za djecu
Udomljavanjem djece koja iz različitih razloga ne mogu odrastati u vlastitoj obitelji, djeci se omogućuje iskustvo života u obiteljskom okruženju udomiteljske, zamjenske obitelji, umjesto smještaja u dom.
U udomiteljske obitelji se udomljavaju djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, djeca s teškoćama u razvoju te djeca s problemima u ponašanju.
 
Udomiteljstvo za odrasle osobe
U udomiteljske obitelji udomljavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, starije i nemoćne osobe te osobe s invaliditetom. 
  • Shematski prikaz koraka prethodno opisanog procesa: