Kako postati udomitelj

Opis postupka
U centru za socijalnu skrb na području vašeg prebivališta djeluje tim za udomiteljstvo odnosno stručni radnik koji obavlja sve poslove vezane uz udomiteljstvo. Ovi stručnjaci će Vam pružiti sve važne informacije o udomiteljstvu, kao na primjer:
  • koje uvjete treba ispunjavati udomiteljska obitelj za stjecanje dozvole za obavljanje udomiteljstva,
  • koja su prava i obveze udomitelja u obavljanju udomiteljstva,
  • obveze centra za socijalnu skrb,
  • koji su modeli podrške udomiteljima i korisnicima na području mjesne nadležnosti centra za socijalnu skrb,
  • način obavljanja i prestanak obavljanja udomiteljstva,
  • vrste udomiteljstva,
  • koliko korisnika može biti smješteno u jednoj udomiteljskoj obitelji itd. 

Kako biste postali udomitelj, prvi korak je podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka dobivanja dozvole za udomiteljstvo. Zahtjev se podnosi u centru za socijalnu skrb prema vašem prebivalištu. Jedan od uvjeta za podnošenje zahtjeva i dobivanje dozvole za udomiteljstvo odnosi se na dob podnositelja zahtjeva, a to je da se dozvola ne može izdati osobi starijoj od 60 godina (ograničenje se ne odnosi na srodničko udomiteljstvo, kao i na slučajeve kada se dozvola produžava). Nakon zaprimanja vašeg zahtjeva, socijalni/a radnik/ca i psihologom/inja će Vas pozvati u centar za socijalnu skrb i u razgovoru s vama pružiti Vam sve potrebne informacije.Zatim slijedi psihologijsko testiranje te dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u vaš stambeni prostor kako bi utvrdili odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima.
 
Na temelju dobivenih informacija/utvrđenog činjeničnog stanja, tim za udomiteljstvo daje stručnu ocjenu o ispunjavanju uvjeta. Ukoliko su ispunjeni svi propisani uvjeti, tim za udomiteljstvo će članove obitelji uputiti na osposobljavanje za udomitelje u trajanju od 40 sati.
 
Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.
 
Centar za socijalnu skrb i udomitelji sklapaju udomiteljski ugovor.
Udomiteljski ugovor propisuje međusobna prava i obveze između centra udomitelja i udomitelja,nakon što dozvola postane izvršna.