Prava i obveze udomitelja

Koja su prava udomitelja?

Kao najznačajnija prava ističemo pravo na:
 • osobni dignitet i privatnost,
 • uključenost u rad stručnog tima Centra (kao ravnopravni član),
 • dostupnost i upoznavanje sa svim informacijama o korisniku koji dolazi u njihov dom i ranijem obiteljskom životu te za vrijeme trajanja brige o udomljenom korisniku,
 • sudjelovanje u izradi individualnog plana promjene i imati saznanja o ciljevima plana za udomljenog korisnika,
 • sigurnost članova vlastite obitelji,
 • stručnu pomoć u svladavanju poteškoća pri prijemu i odlasku korisnika koje je bilo smješteno u njihovu obitelj,
 • informiranje i upoznavanje sa svim postupcima vezanima uz njihovu ulogu udomitelja,
 • potporu u obavljanju udomiteljske djelatnosti kroz redovitu superviziju,
 • osposobljavanje i edukacije organizirane od strane Centra ili drugih pružatelja usluga,
 • pristup drugim oblicima potpore u brizi za korisnika u njihovom domu, uključujući pravodobnu pomoć stručnih radnika Centra ili drugih pružatelja usluga,
 • evaluaciju i povratnu informaciju o njihovoj ulozi zamjenske obitelji. 

Koje su obveze udomitelja?

Udomitelj je, između ostalog, obvezan:
 • izvršiti pripremu sebe i obitelji za prihvat korisnika, u suradnji sa Centrom,
 • sudjelovati u izradi individualnog plana promjene prije i za vrijeme smještaja korisnika,
 • omogućiti da prilagodba korisnika u obitelji bude što kraća te da ponašanje svih članova udomiteljske obitelji prema korisniku bude odgovarajuće i brižno,
 • korisniku pružati pomoć u prilagodbi na novu zajednicu,
 • pružati korisniku sve vrste usluga i u opsegu navedenom u rješenju o priznavanju prava na usluge skrbi izvan vlastite obitelji u udomiteljsku obitelj Centra, sukladno ugovornim obvezama iz udomiteljskog ugovora,
 • korisnika pravilno njegovati i pružati mu primjeren smještaj, prehranu, odjeću i obuću te potrebne osobne i druge potrepštine,
 • skrbiti za očuvanje i unapređenje zdravlja korisnika, osigurati mu odgovarajuću zdravstvenu skrb te (prema potrebi i uputi stručnjaka) omogućiti uključivanje u programe psihosocijalne rehabilitacije,
 • skrbiti da korisnik stekne određeno profesionalno zvanje i pomoći mu u traženju odgovarajućeg zaposlenja,
 • pripremiti korisnika za povratak u vlastitu obitelj ili za odlazak kod drugog pružatelja smještaja ili za samostalan život,
 • postupati po uputama Centra korisnika i Centra udomitelja i drugih pružatelja socijalnih i drugih usluga, te poduzimati mjere utvrđene individualnim planom promjene korisnika,
 • omogućiti i poticati kontakte korisnika s vlastitom obitelji, drugim srodnicima te ostalim bliskim osobama u skladu s najboljim interesima korisnika,
 • osigurati zaštitu dostojanstva, osobni integritet i tajnost podataka o korisniku,
 • najmanje jedanput godišnje sudjelovati u edukacijama koje provodi nadležni Centar udomitelja.

Udomitelju pripada udomiteljska naknada i naknada za uslugu smještaja i druge potrebe korisnika.
 
Što nakon dobivanja dozvole za udomiteljstvo i potpisivanja udomiteljskog ugovora? 

Centar za socijalnu skrb Vam upućuje korisnika (dijete ili odraslu osobu). Tim za udomiteljstvo/stručni radnik Vam pruža podršku i cijelo vrijeme s Vama kontaktira.