Vrste udomiteljstva

Koje vrste udomiteljstva razlikujemo?

Prema potrebama korisnika koji se udomljavaju razlikujemo:
  • tradicionalno udomiteljstvo,
  • specijalizirano udomiteljstvo,
  • hitno udomiteljstvo,
  • povremeno udomiteljstvo. 

Razlozi udomljavanja djece i odraslih osoba su složeni i različiti za svakog korisnika te je svakom udomljenom djetetu ili odrasloj osobi potrebno pružiti specifičnu razinu i oblik skrbi koji je u njegovom najboljem interesu.
 
Tako na primjer, u tradicionalnom udomiteljstvu se pružaju usluge skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kao i za odrasle osobe čiji psihofizički razvoj i razina funkcioniranja ne zahtijevaju dodatne/posebne oblike skrbi.
 
Za razliku od tradicionalnog, specijalizirano udomiteljstvo podrazumijeva pružanje specijaliziranih usluga skrbi djeci koja su grubo zanemarivana i zlostavljana, djeca s problemima u ponašanju koji su učestali, trajni i jačeg intenziteta, djeca s težim ili višestrukim teškoćama u razvoju, HIV pozitivna djeca, roditelju s djetetom za koje procijenjeno da je njihov zajednički smještaj u najboljem interesu djeteta, te odrasloj osobi: osobi s invaliditetom, HIV pozitivnim osobama, osobama s problemima ovisnosti.
 
Postoje različite krizne situacije koje zahtijevaju hitan smještaj djeteta ili odrasle osobe. Hitno udomiteljstvo može trajati najdulje mjesec dana u neprekidnom trajanju, a može ga obavljati udomitelj koji obavlja tradicionalno i specijalizirano udomiteljstvo (bez obzira radi li se o nesrodničkom ili srodničkom udomitelju).
 
Povremeno udomiteljstvo je udomiteljstvo kojim se:
  • djeci i odraslim osobama omogućuje privremen smještaj i skrb tijekom pripreme za dugotrajni smještaj, kao i za djecu i odrasle osobe koje se nalaze na dugotrajnom smještaju u ustanovi radi njihove prilagodbe na obiteljski način života,
  • djeci s teškoćama i odrasloj osobi s invaliditetom omogućuje skrb/smještaj u drugoj udomiteljskoj obitelji radi predaha i očuvanja vlastite ili udomiteljske obitelji.
Povremeno udomiteljstvo može trajati najdulje tri mjeseca u neprekidnom trajanju, a može ga obavljati udomitelj koji obavlja tradicionalno i specijalizirano udomiteljstvo (bez obzira radi li se o nesrodničkom ili srodničkom udomitelju). 

Prema statusu udomitelja razlikujemo:
  • nesrodničko udomiteljstvo,
  • srodničko udomiteljstvo. 
Srodinčko udomiteljstvo je udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji koji su u krvnom ili tazbinskom srodstvu s korisnikom.
Nesrodinčko udomiteljstvo je udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji koji nisu u krvnom ili tazbinskom srodstvu s korisnikom.
 
Prema dobi korisnika razlikujemo:
  • udomiteljstvo za djecu,
  • udomiteljstvo za odrasle osobe.