Nasilje u obitelji

Zastrašujuće brojke temeljene na rezultatima istraživanja koje je provela Agencija temeljnih prava Europske Unije, (Fundamental Right Agency, 2014.) među državama članicama, ukazuju da je u zemljama EU:
više od 42 000 žena zlostavljano,13 miliona žena je 12 mjeseci prije istraživanja doživjelo neki oblik nasilja, a 3,7 miliona žena je u istom periodu doživjelo seksualno nasilje. Jedna od 20 žena silovana je prije svoje 15. godine. Na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini, je otprilike jedna od tri žene pretrpjela fizičko ili seksualno nasilje, a svaka druga žena suočena je s nekim od oblika seksualnog zlostavljanja.

Nasilje nad ženama prije svega predstavlja grubo kršenje ljudskih prava, te osim izravnog utjecaja na žene (zdravlje, duboki fizički i psihički ožiljci), nasilje ima nesagledive posljedice na funkcioniranje obitelji, zajednice i društva. Stoga su javne politike u Republici Hrvatskoj, usmjerene na dobrobit zajednice, demokratski legitimitet i nepovredivost ljudskog dostojanstva.
 
Temeljem propisanog djelokruga rada te zadanih mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poduzima niz aktivnosti koje, među ostalim, uključuju pružanje pomoći i osnaživanje žrtava nasilja, pružanje potpore organizacijama civilnog društva koje štite žrtve nasilja, senzibilizaciju javnosti o štetnosti nasilničkog ponašanja i unaprjeđenje međuresorne suradnje.

Tijekom 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ažuriralo je Adresar ustanova, organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji.

Više informacija o zaštiti žrtava, Nacionalnoj strategiji i zakonodavnom okviru možete pronaći na niže navedenim poveznicama:

Adresar za pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji

Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne novine, broj 70/2017)

Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (Narodne novine, broj 116/2018)

Pravilnik o načinu prikupljanja, obrade i dostave statističkih podataka i izvješća iz područja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne novine, broj 31/2018)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Priručnik sa smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji

Adresar županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji