Informiranje i vidljivost

Upute za korisnike vezane uz mjere informiranja i vidljivosti projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda u razdoblju 2007. - 2013., od 7. listopada 2013. godine, obvezujuće su za sve korisnike sredstava, uključujući i one, čiji su ugovori potpisani  prije 1. srpnja 2013. godine., a do 7. listopada 2013. godine još nisu završeni. Upute su sastavljene kako bi se osiguralo da projekti koje (su)financira Europska unija uključuju aktivnosti informiranja i vidljivosti, čiji je cilj podizanje svijesti specifične ili opće javnosti o razlozima za određeni projekt te o potpori EU projektu, kao i o rezultatima i učinku ove podrške. Upute također služe kao pomoć korisnicima sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda prilikom ispunjavanja obveza vezanih uz informiranje i promidžbu projekata sufinanciranih iz navedenih fondova, a koje su propisane relevantnim regulativama Europske komisije i nacionalnim dokumentima.