Projekt „Žene na tržištu rada“

Osnovni je cilj programa dodjele bespovratnih sredstava ''Žene na tržištu rada'' povećati zapošljivost žena u nepovoljnom položaju i pružiti im pomoć pri ulasku na tržište rada. 
Program je osmišljen kako bi se podržali projekti koji doprinose razvoju i provedbi učinkovitijih mjera aktivne politike zapošljavanja i posebno osmišljenih metoda rada usmjerenih ženama u nepovoljnom položaju na tržištu rada, pritom poštujući principe rodno osviještene politike. 


U sklopu ovog programa provedeno je 18 projekata ukupne vrijednosti 2.415.305 €. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU, kao ugovorno tijelo dodijelilo je 2.017.650 €. Sufinanciranje projekata od strane korisnika kretalo se u rasponu od 15% do 23%.

Dobitnici darovnica:

1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb 

2. Požeško-slavonska županija 

3. Razvojna agencija Sjever DAN 

4. DEŠA – Dubrovnik 

5. Grad Pleternica 

6. Ženska grupa „KORAK“ Karlovac 

7. Brodsko-posavska županija 

8. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Vukovar 

9. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje 

10. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka 

11. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek 

12. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Čakovec 

13. Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije 

14. Grad Ilok 

15. Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. 

16. Udruženje za mir i ljudska prava „Baranja“ 

17. Vukovarski institut za mirovna istraživanja i obrazovanje 

18. Domine, feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva

Više informacija o dobitnicima darovnica i projektima kojima su dodijeljena bespovratna sredstva možete pronaći ovdje