Kontakti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Sektor za upravljanje programima i projektima


Upite vezane uz natječaje iz Europskog socijalnog fonda (ESF) slati na e-mail adresu: ESF@mdomsp.hr

Upite vezane uz natječaje iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) slati na e-mail adresu: FEAD@mdomsp.hr