Korisni linkovi

Strukturni i investicijski fondovi

http://www.strukturnifondovi.hr/

Europski socijalni fond

http://www.esf.hr/

Službena stranica Fonda europske pomoći za najpotrebitije

http://www.fead.hr/

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

https://razvoj.gov.hr/

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

http://www.mrms.hr/

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta

http://www.mzos.hr/ 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

https://udruge.gov.hr/

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

http://www.asoo.hr/ 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

http://www.hzz.hr/

Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (CES DFC)

http://www.hzz.hr/dfc/

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/frontpage

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)

http://www.safu.hr/ 

Službene web-stranice Europske unije

http://europa.eu/index_hr.htm

Europska komisija

http://ec.europa.eu/index_hr.htm