Korisni linkovi

Strukturni i investicijski fondovi
http://www.strukturnifondovi.hr/

Europski socijalni fond
http://www.esf.hr/

Službena stranica Fonda europske pomoći za najpotrebitije
http://www.fead.hr/

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
https://razvoj.gov.hr/

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
http://www.mrms.hr/

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
https://mzo.gov.hr/ 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
https://udruge.gov.hr/

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
http://www.asoo.hr/ 

Hrvatski zavod za zapošljavanje
http://www.hzz.hr/

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)
http://www.safu.hr/ 

Službene web-stranice Europske unije
http://europa.eu/index_hr.htm

Europska komisija
http://ec.europa.eu/index_hr.htm