Nepravilnosti

Sumnju na počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru u upravljanju i provedbi projekata, odnosno nepravilnost i/ili prijevaru u korištenju EU sredstava moguće je prijaviti na sljedeće adrese elektroničke pošte Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:
 
Europski socijalni fond 2014.-2020. (ESF 2014.-2020.):
nepravilnostiesf@mdomsp.hr

Fond europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020. (FEAD 2014.-2020.):
nepravilnostifead@mdomsp.hr
 
Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti i na adresu elektroničke pošte Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske: nepravilnosti.eu@mfin.hr
ili na e-mail adresu Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF- European Anti-Fraud Office): OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu

Više o sustavu borbe protiv nepravilnosti i prijevara u korištenju sredstava iz fondova EU možete saznati na internet stranicama Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara Ministarstva financija:

http://www.mfin.hr/hr/afcos