Strukturni fondovi EU

Od pristupanja u punopravno članstvo Europske unije, dana 1. srpnja 2013., Republika Hrvatska na raspolaganju ima STRUKTURNE INSTRUMENTE: 1) Europski socijalni fond, 2) Europski fond za regionalni razvoj i 3) Kohezijski fond. To su ujedno i instrumenti kohezijske politike.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je uključeno u upravljanje i provedbu Europskog socijalnog fonda.