Emisija Deveti krug, HRT – Radio Sljeme, emitirano 28.05.2018 18:30 Urednik: Ivana Radaljac Krušlin

Slika /Vijesti2018/StopNasilju.jpg

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrb proširilo je prava korisnika osobne invalidnine, osoba koje mogu koristiti status njegovatelja, povećalo novčane iznose korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu, a da pri tom nije smanjilo prava postojećim korisnicima.(Preuzeto sa stranice http://radio.hrt.hr/radio-sljeme/ep/novi-zakon-o-socijalnoj-skrbi/257120/)