JIM/JAP Konferencija o nastavku aktivnosti i provedbi mjera

Bilješke s Konferencije

22.05.2012. | pdf (458kb)

Dnevni red održane Konferencije

22.05.2012. | pdf (157kb)

Sažetak konferencije

22.05.2012. | pdf (47kb)