Međunarodna suradnja

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obavlja stručne poslove vezane uz ispunjenje preuzetih obveza Republike Hrvatske kao članice Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Unije za Mediteran i drugih međunarodnih te regionalnih organizacije i inicijativa. Jedna od zadaća Ministarstva je praćenje nacionalnih i međunarodnih dokumenata i propisa na području socijalnog uključivanja i zapošljavanja, socijalne i kohezijske politike.
 
Ministarstvo sudjeluje u aktivnostima međunarodne i regionalne suradnje te ostvaruje bilateralnu i multilateralnu suradnju iz područja nadležnosti Ministarstva. Uz poticanje i koordiniranje bilateralne i multilateralne suradnje s ministarstvima ili srodnim organizacijama, ostvaruje se suradnja na pripremi međunarodnih projekata i međunarodnih susreta iz djelatnosti Ministarstva. Djelatnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sudjeluju u radu, održavaju i unaprjeđuju odnose s međunarodnim institucijama i institucijama iz djelokruga socijalne politike i mladih, te sudjeluju u radu radnih skupina i aktivnostima međuresorne suradnje u pitanjima iz djelokruga Ministarstva. Ministarstvo obavlja aktivnosti vezane uz izradu, potpisivanje, pristupanje i ratifikaciju međunarodnih ugovora te aktivnosti koordinacije i/ili provedbe već potpisanih međunarodnih ugovora.